Browsing by Author Костикова, О. В.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)
2013-10-24Актуальні питання освіти і науки : зб. наук. ст., матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 жовт. 2013 р.Белая, А. Л.; Белоусова, В. И.; Ермакова, Г. М.; Бугайчук, К. Л.; Васильева, И. Г.; Владленова, И. В.; Кальницкий, Э. А.; Гаврилова, А. В.; Гирила, О. С.; Гречановська, О. В.; Густодымова, В. С.; Шестакова, И. А.; Михалева, М. М.; Ширлина, Е. Н.; Якимчук, М. Ю.; Янковец, Т. А.; Stadnik, A. V.; Melnyk, Yu. B.; Stadnik, A. V.; Даценко,Н. П.; Дермельова, К. О.; Довгий, О. В.; Заика, Е. В.; Бойчук, М. П.; Іванік, О.Л.; Кадиевская, И. А.; Быкова, С. В.; Иванова, М. Д.; Кайдалова, Л. Г.; Камкина, Л. В.; Исаева, Л. Е.; Лев, И. Е.; Кас’яненко, О. М.; Клигуненко, Е. Н.; Ехалов, В. В.; Сединкин, В. А.; Клименко, О. Е.; Белова, И. Ю.; Ковальова, Т. Є.; Колесникова, В. И.; Колмакова, І. Ю.; Коростільова, А. С.; Костикова, О. В.; Костюченко, О. В.; Крайнова, Т. И.; Крицина, А. Д.; Кудрявцева, Т. О.; Лісунова, Л. В.; Лучнікова, С. В.; Маслов, Ю. В.; Медетова, Л. С.; Мельник, Ю. Б.; Микитюк, С. О.; Микитюк, С. С.; Молдавчук, В. С.; Товма, М. І.; Муха, О. Я.; Наход, С. А.; Нечепорук, Я. С.; Омельченко,Т. Г.; Опрышко, В. И.; Носивец, Д. С.; Пальчик, Т. В.; Пантилеенко, Е. С.; Панькевич, О. О.; Парафейник, Т. Г.; Харченко, Н. С.; Пахолок, Р. І.; Пеньков, В. І.; Перкова, А. А.; Підбуцький, О. Ю.; Плачинда, Т. С.; Попова, Г. Л.; Потапчук, А. А.; Прокопенко, Ю. О.; Орел, О. В.; Проскурняк, О. І.; Проценко, О. С.; Радина, И. В.; Рогова, В. С.; Руда, О. В.; Сафонова, Н. В.; Свячена, С. М.; Серик, К. Т.; Смотрова, Т. Н.; Гриценко, В. В.; Спірякова, В. В.; Стаднік, А. В.; Ващенко, І. В.; Стуліка, О. Б.; Темченко, О. В.; Тимошевський, В. І.; Ткаченко, Л. П.; Токтаркан, А. М.; Угликова, И. В.; Філатова, Л. С.; Царькова, О. В.; Чекан, О. І.; Шатило, Ю. П.; Шведова, И. Р.; Шеверницкая, Н. М.; Шепель, М. Є.
2014-06-12Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця : зб. наук. ст., матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 черв. 2014 р.Колбіна, Т. В.; Абасалієва, О. М.; Алексєєва, М. І.; Багаліка, Т. М.; Безугла, І. В.; Бондар, О. Є.; Борисенко, Д. В.; Борова, Т. А.; Бугайчук, К. Л.; Верховська, М. В.; Вільчинська, Т. В.; Вознюк, О. М.; Волошина, І. В.; Громова, Н. М.; Груша, Л. О.; Давидова, Ж. В.; Дмитренко, Т. О.; Лаврик, Т. В.; Дубовицкая, Т. Д.; Газизова, Р. Р.; Дубниченко, В. Ю.; Єрастова-Михалусь, І. Б.; Ерохов, Р. А.; Ковальчук, Д. В.; Євдокімова-Лисогор, Л. А.; Заваруева, И. И.; Заика, Е. В.; Zolotova, S. H.; Dyadechko, A. M.; Morozova, I. A.; Ирчишина, М. В.; Іваніга, О. В.; Кайдалова, Л. Г.; Калашник, Л. С.; Камишний, О. М.; Ключка, С. І.; Коваль, А. С.; Kondratska, L. A.; Копилова, С. В.; Костикова, О. В.; Костюченко, О. В.; Крайнова, Т. И.; Лаппо, В. В.; Ластовець, І. В.; Лукашова, Л. В.; Луніна, М. Л.; Лютвієва, Я. П.; Малинівська, Л. І.; Малихіна, О. Є.; Мельник, Ю. Б.; Митроченко, О. Е.; Нагаєв, В. М.; Абраменко, П. О.; Оксенюк, І. Л.; Oleksenko, O. O.; Осьмук, Н. Г.; Повстяна, Ю. С.; Радченко, М. А.; Погорєлова, Т. Ф.; Полежаєва, О. В.; Поліщук, В. М.; Пономарьова, Л. Ф.; Осадча, О. В.; Попович, Н. М.; Посудиевская, О. Р.; Поуль, В. С.; Птахіна, О. М.; Россова, М. М.; Савицька, Л. В.; Самохвалов, В. Г.; Булынина, О. Д.; Васильева, О. В.; Святенко, Т. П.; Сергієнко, О. В.; Скринник, І. О.; Станин, Д. М.; Ехалов, В. В.; Сединкин, В. А.; Стоєва, Т. В.; Кравченко, Л. Г.; Кривда, Г. Ф.; Лотиш, Н. Г.; Папінко, Р. М.; Тесля, Р. В.; Тинкалюк, О. В.; Торяник, Л. Б.; Федорук, Г. М.; Фрицюк, В. А.; Хачатрян, Є. Л.; Ципіна, Д. С.; Черниш, Л. М.; Шаповал, Н. В.; Заика, Е. В.; Швець, О. Г.; Шендерук, О. Б.; Штученко, І. Є.; Melnyk, Yu. B.