Browsing by Author Melnyk, Yu. B.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 40  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2019-03-30Concept “Health Culture” in System of Categories “Culture” and “Health”Melnyk, Yu. B.; Pypenko, I. S.; Мельник, Ю. Б.; Пипенко, І. С.
2020-11-30Creating a Business Ecosystem Based on Blockchain TechnologyPypenko, I. S.; Melnyk, Yu. B.; Пипенко, І. С.; Мельник, Ю. Б.
2019-06-30Cryptocurrency Possibilities in Target Financing of Public Social PaymentsMelnyk, Yu. B.; Мельник, Ю. Б.
2020-06-30How will Blockchain Technology Change Education Future?!Melnyk, Yu. B.; Pypenko, I. S.; Мельник, Ю. Б.; Пипенко, І. С.
2020-12-20International View at Health: World after Pandemic COVID-19Melnyk, Yu. B.; Мельник, Ю. Б.
2018-11-30Mental Health of a Personality: Diagnostics and Prevention of Mental DisordersMelnyk, Yu. B.; Stadnik, A. V.; Мельник, Ю. Б.; Стаднік, А. В.
2020-06-30Message from Editor-in-ChiefMelnyk, Yu. B.; Мельник, Ю. Б.
2020-09-30Message from the Editor-in-Chief of IJES Vol. 3(3), 2020Melnyk, Yu. B.; Мельник, Ю. Б.
2020-11-30Message from the Editor-in-Chief of IJES Vol. 3(4), 2020Melnyk, Yu. B.; Мельник, Ю. Б.
2021-03-30Message from the Editor-in-Chief of International Journal of Education and Science, Vol. 4, No. 1, 2021Melnyk, Yu. B.; Мельник, Ю. Б.
2021-06-30Message from the Editor-in-Chief of International Journal of Education and Science, Vol. 4, No. 2, 2021Melnyk, Yu. B.; Мельник, Ю. Б.
2021-06-30Message from the Editor-in-Chief of International Journal of Science Annals, Vol. 4, No. 1, 2021Melnyk, Yu. B.; Мельник, Ю. Б.
2021-03-30Principles of Digitalisation of the State EconomyPypenko, I. S.; Melnyk, Yu. B.; Мельник, Ю. Б.; Пипенко, І. С.
2017-06-30Psychological and pedagogical problems of modern specialist formationMelnyk, Yu. B.; Мельник, Ю. Б.; Pypenko, I. S.; Пипенко, І. С.; Bondarenko, V.; Gulina, M.; Shepel, M.; Yuzefovych, K.; Mitina, S.; Drobot, O.; Kostina, V. V.; Kondratska, L. A.; Zavaruieva, I.; Kozhevnikova, A.; Podcherniaieva, N.; Orlov, N.; Gordyeyeva, А.; Savchenkov, O.; Perezva, E.; Mironenko, S.; Behun-Trachuk, L.; Lazareva, O.; Kovtun, O.; Chuvasova, N.; Grankina-Sazonova, N.; Polyakova, G.; Khachatrian, Ye.; Костіна, В. В.
2020-06-30Resistance to Post-traumatic Stress Reactions of Vulnerable Groups Engaged in Pandemic LiquidationMelnyk, Yu. B.; Stadnik, A. V.; Pypenko, I. S.; Мельник, Ю. Б.; Стаднік, А. В.; Пипенко, І. С.
2019-11-30Stigmatisation Problems of Military-MenMelnyk, Yu. B.; Мельник, Ю. Б.
2020-12-20The Impact of Social Distancing Measures on Higher Education StakeholdersPypenko, I. S.; Maslov, Yu. V.; Melnyk, Yu. B.; Пипенко, І. С.; Маслов, Ю. В.; Мельник, Ю. Б.
2018-06-30Training of Future Specialists in Higher Educational InstitutionsMelnyk, Yu. B.; Pypenko, I. S.; Мельник, Ю. Б.; Пипенко, І. С.
2017-11-11Актуальні питання освіти і науки : зб. наук. ст., матеріали V міжнар. наук.- практ. конф., 10-11 листоп. 2017 р.Мельник, Ю. Б.; Пипенко, І. С.; Колбіна, Т. В.; Плачинда, Т. С.; Кайдалова, Л. Г.; Опришко, В. І.; Носівець, Д. С.; Поліщук, В. М.; Олефір, В. О.; Максимовська, Н. О.; Espona, M. J.; Медвідь, М. М.; Тробюк, В. І.; Гіль, Л. А.; Кравченко, Г. Ю.; Орлов, М. М.; Крейдун, Н. П.; Невоєнна, О. А.; Поліванова, О. Є.; Яворовська, Л. М.; Темченко, О. В.; Shepel, M.; Нікітіна, О. О.; Швед, В. В.; Муризіна, О. Ю.; Євтушенко, Д. О.; Бєлікова, О. В.; Дитюк, С. О.; Тесаловська, О. Б.; Циганков, О. В.; Лутаєва, Т. В.; Гречановська, О. В.; Мірошніченко, В. І.; Маркова, Є. Ю.; Стрельцова, Н. В.; Єхалов, В. В.; Седінкін, В. А.; Бараннік, С. І.; Завітренко, Д. Ж.; Барбулат, М. Р.; Спиця-Оріщенко, Н. А.; Городнов, В. П.; Суконько, С. М.; Овчаренко, В. В.; Фрицюк, В. А.; Литвин, К. В.; Havrylenko, K.; Ярмак, Т. В.; Lapyga, I. W.; Євтушенко, Є. Г.; Боярська-Хоменко, А. В.; Поліщук, С. А.; Подчерняєва, Н. Д.; Jalilov, U. М.; Fayzullaeva, N. S.; Bekchanov, Kh. K.; Зуєв, І. О.; Лимаренко, А. В.; Гімаєва, Ю. А.; Васіна, М. О.; Бріцкан, Т. Г.; Мищенко, В. И.; Підгурська, В. П.; Котелянець, Н. В.; Дем’янишин, В. М.; Медвідь, Ю. І.; Слєсар, Т. М.; Стаднік, А. В.; Крайнова, Т. І.; Нагорнюк, Л. Є.; Поляничко, О. М.; Цикоза, Є. В.; Zinchenko, S.; Savchenko, G.; Stupak, Y.; Bobkova, L.; Стоянова-Коваль, С. С.; Білан, Я. О.; Шайтан, Ю. Ю.; Melnyk, Yu. B.; Pypenko, I. S.; Stadnik, A. V.
2013-10-24Актуальні питання освіти і науки : зб. наук. ст., матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 жовт. 2013 р.Белая, А. Л.; Белоусова, В. И.; Ермакова, Г. М.; Бугайчук, К. Л.; Васильева, И. Г.; Владленова, И. В.; Кальницкий, Э. А.; Гаврилова, А. В.; Гирила, О. С.; Гречановська, О. В.; Густодымова, В. С.; Шестакова, И. А.; Михалева, М. М.; Ширлина, Е. Н.; Якимчук, М. Ю.; Янковец, Т. А.; Stadnik, A. V.; Melnyk, Yu. B.; Stadnik, A. V.; Даценко,Н. П.; Дермельова, К. О.; Довгий, О. В.; Заика, Е. В.; Бойчук, М. П.; Іванік, О.Л.; Кадиевская, И. А.; Быкова, С. В.; Иванова, М. Д.; Кайдалова, Л. Г.; Камкина, Л. В.; Исаева, Л. Е.; Лев, И. Е.; Кас’яненко, О. М.; Клигуненко, Е. Н.; Ехалов, В. В.; Сединкин, В. А.; Клименко, О. Е.; Белова, И. Ю.; Ковальова, Т. Є.; Колесникова, В. И.; Колмакова, І. Ю.; Коростільова, А. С.; Костикова, О. В.; Костюченко, О. В.; Крайнова, Т. И.; Крицина, А. Д.; Кудрявцева, Т. О.; Лісунова, Л. В.; Лучнікова, С. В.; Маслов, Ю. В.; Медетова, Л. С.; Мельник, Ю. Б.; Микитюк, С. О.; Микитюк, С. С.; Молдавчук, В. С.; Товма, М. І.; Муха, О. Я.; Наход, С. А.; Нечепорук, Я. С.; Омельченко,Т. Г.; Опрышко, В. И.; Носивец, Д. С.; Пальчик, Т. В.; Пантилеенко, Е. С.; Панькевич, О. О.; Парафейник, Т. Г.; Харченко, Н. С.; Пахолок, Р. І.; Пеньков, В. І.; Перкова, А. А.; Підбуцький, О. Ю.; Плачинда, Т. С.; Попова, Г. Л.; Потапчук, А. А.; Прокопенко, Ю. О.; Орел, О. В.; Проскурняк, О. І.; Проценко, О. С.; Радина, И. В.; Рогова, В. С.; Руда, О. В.; Сафонова, Н. В.; Свячена, С. М.; Серик, К. Т.; Смотрова, Т. Н.; Гриценко, В. В.; Спірякова, В. В.; Стаднік, А. В.; Ващенко, І. В.; Стуліка, О. Б.; Темченко, О. В.; Тимошевський, В. І.; Ткаченко, Л. П.; Токтаркан, А. М.; Угликова, И. В.; Філатова, Л. С.; Царькова, О. В.; Чекан, О. І.; Шатило, Ю. П.; Шведова, И. Р.; Шеверницкая, Н. М.; Шепель, М. Є.