Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 157 to 176 of 311 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2020-06-30Unrealized Factors Development of a Preschool ChildFedorchuk, O. I.
2020-11-30Usage of Gamification Method in the Learning Process of Higher EducationZhukova, О. А.; Stoianova, V. S.; Semenenko, O. V.
2018-06-30Using the Techniques of Reflexive and Non-Reflective Listening at the Stage of Testing Students’ Knowledge during the LessonPerezva, E.; Velieva, M.; Kostrubina, K.
2020-11-30Verification of Environmental Kuznets Curve in Developing Europe: A Case of UkraineCherkashyna, T. S.
2018-06-30Verification of the System of Preparation of Future Specialists of the Social Sphere for the Prevention of Maladjustment of Pupils in Various Social InstitutionsKostina, V. V.; Костіна, В. В.
2020-06-30Virtual Interactive Bacteriology Laboratory in the System of Training a Health-Care SpecialistPavliak, U. V.; Hural, A. R.; Kovalenko, I. V.
2020-06-30Virtual Mass Media as a Tool of Undergraduate Students’ Health Preserving Competence FormationKurlishchuk, I. I.; Aleksieieva, O. R.
2020-11-30Volunteer Initiatives of Future Social Workers – The Way to Professional SuccessKostina, V. V.; Костіна, В. В.
2020-11-30Ways to Reform Fiscal Policy as a Component of Economic Stabilization in the EconomyPyvavar, I. V.
2018-11-30Актуальні питання освіти щодо збереження здоров’я підростаючого поколінняГончаренко, М. С.; Камнєва, Т. П.
2017-11-11Актуальні питання освіти і науки : зб. наук. ст., матеріали V міжнар. наук.- практ. конф., 10-11 листоп. 2017 р.Мельник, Ю. Б.; Пипенко, І. С.; Колбіна, Т. В.; Плачинда, Т. С.; Кайдалова, Л. Г.; Опришко, В. І.; Носівець, Д. С.; Поліщук, В. М.; Олефір, В. О.; Максимовська, Н. О.; Espona, M. J.; Медвідь, М. М.; Тробюк, В. І.; Гіль, Л. А.; Кравченко, Г. Ю.; Орлов, М. М.; Крейдун, Н. П.; Невоєнна, О. А.; Поліванова, О. Є.; Яворовська, Л. М.; Темченко, О. В.; Shepel, M.; Нікітіна, О. О.; Швед, В. В.; Муризіна, О. Ю.; Євтушенко, Д. О.; Бєлікова, О. В.; Дитюк, С. О.; Тесаловська, О. Б.; Циганков, О. В.; Лутаєва, Т. В.; Гречановська, О. В.; Мірошніченко, В. І.; Маркова, Є. Ю.; Стрельцова, Н. В.; Єхалов, В. В.; Седінкін, В. А.; Бараннік, С. І.; Завітренко, Д. Ж.; Барбулат, М. Р.; Спиця-Оріщенко, Н. А.; Городнов, В. П.; Суконько, С. М.; Овчаренко, В. В.; Фрицюк, В. А.; Литвин, К. В.; Havrylenko, K.; Ярмак, Т. В.; Lapyga, I. W.; Євтушенко, Є. Г.; Боярська-Хоменко, А. В.; Поліщук, С. А.; Подчерняєва, Н. Д.; Jalilov, U. М.; Fayzullaeva, N. S.; Bekchanov, Kh. K.; Зуєв, І. О.; Лимаренко, А. В.; Гімаєва, Ю. А.; Васіна, М. О.; Бріцкан, Т. Г.; Мищенко, В. И.; Підгурська, В. П.; Котелянець, Н. В.; Дем’янишин, В. М.; Медвідь, Ю. І.; Слєсар, Т. М.; Стаднік, А. В.; Крайнова, Т. І.; Нагорнюк, Л. Є.; Поляничко, О. М.; Цикоза, Є. В.; Zinchenko, S.; Savchenko, G.; Stupak, Y.; Bobkova, L.; Стоянова-Коваль, С. С.; Білан, Я. О.; Шайтан, Ю. Ю.; Melnyk, Yu. B.; Pypenko, I. S.; Stadnik, A. V.
2013-10-24Актуальні питання освіти і науки : зб. наук. ст., матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 жовт. 2013 р.Белая, А. Л.; Белоусова, В. И.; Ермакова, Г. М.; Бугайчук, К. Л.; Васильева, И. Г.; Владленова, И. В.; Кальницкий, Э. А.; Гаврилова, А. В.; Гирила, О. С.; Гречановська, О. В.; Густодымова, В. С.; Шестакова, И. А.; Михалева, М. М.; Ширлина, Е. Н.; Якимчук, М. Ю.; Янковец, Т. А.; Stadnik, A. V.; Melnyk, Yu. B.; Stadnik, A. V.; Даценко,Н. П.; Дермельова, К. О.; Довгий, О. В.; Заика, Е. В.; Бойчук, М. П.; Іванік, О.Л.; Кадиевская, И. А.; Быкова, С. В.; Иванова, М. Д.; Кайдалова, Л. Г.; Камкина, Л. В.; Исаева, Л. Е.; Лев, И. Е.; Кас’яненко, О. М.; Клигуненко, Е. Н.; Ехалов, В. В.; Сединкин, В. А.; Клименко, О. Е.; Белова, И. Ю.; Ковальова, Т. Є.; Колесникова, В. И.; Колмакова, І. Ю.; Коростільова, А. С.; Костикова, О. В.; Костюченко, О. В.; Крайнова, Т. И.; Крицина, А. Д.; Кудрявцева, Т. О.; Лісунова, Л. В.; Лучнікова, С. В.; Маслов, Ю. В.; Медетова, Л. С.; Мельник, Ю. Б.; Микитюк, С. О.; Микитюк, С. С.; Молдавчук, В. С.; Товма, М. І.; Муха, О. Я.; Наход, С. А.; Нечепорук, Я. С.; Омельченко,Т. Г.; Опрышко, В. И.; Носивец, Д. С.; Пальчик, Т. В.; Пантилеенко, Е. С.; Панькевич, О. О.; Парафейник, Т. Г.; Харченко, Н. С.; Пахолок, Р. І.; Пеньков, В. І.; Перкова, А. А.; Підбуцький, О. Ю.; Плачинда, Т. С.; Попова, Г. Л.; Потапчук, А. А.; Прокопенко, Ю. О.; Орел, О. В.; Проскурняк, О. І.; Проценко, О. С.; Радина, И. В.; Рогова, В. С.; Руда, О. В.; Сафонова, Н. В.; Свячена, С. М.; Серик, К. Т.; Смотрова, Т. Н.; Гриценко, В. В.; Спірякова, В. В.; Стаднік, А. В.; Ващенко, І. В.; Стуліка, О. Б.; Темченко, О. В.; Тимошевський, В. І.; Ткаченко, Л. П.; Токтаркан, А. М.; Угликова, И. В.; Філатова, Л. С.; Царькова, О. В.; Чекан, О. І.; Шатило, Ю. П.; Шведова, И. Р.; Шеверницкая, Н. М.; Шепель, М. Є.
2016-11-11Актуальні питання освіти і науки : зб. наук. ст., матеріали ІV міжнар. наук.- практ. конф., 10-11 листоп. 2016 р.Аксьонова, В. І.; Скловська, О. І.; Скловський, І. З.; Алексєєва, М. І.; Білик, О. М.; Брагін, Ю. А.; Брагіна, Т. М.; Баликов, О. Г.; Безугла, І. В.; Бєлих, О. М.; Bobkova, L.; Носівець, Д. С.; Кошіль, Н. Є.; Руда, О. В.; Кудрявцев, А. А.; Prokhorova, S.; Orlov, N.; Петренко, Т. В.; Петренко, В. О.; Пипенко, І. С.; Плачинда, Т. С.; Гончарова, О. М.; Подковко, Х. В.; Романько І. І.; Тисячна, Ю. С.; Рябова, З. В.; Polezhaeva, O.; Пономарьова, О. І.; Vesilyk, N.; Проценко, О. С.; Савицька, Л. В.; Сальтевська, М. Ю.; Бріцкан, Т. Г.; Сахненко, О. І.; Стасевич, К. В.; Гетманенко, С. В.; Stoeva, T.; Fedin, M.; Юзефович, К. А.; Stupak, Y.; Titkova, E.; Стоянова-Коваль, С. С.; Тарасенко, С. Є.; Шевченко, Н. М.; Терованесов, М. Р.; Пилаєва, Т. В.; Тураєва, І. В.; Тисячна, Ю. С.; Zinchenko, S.; Урсол, О. В.; Фісун, К. А.; Науменко, М. О.; Горєлишев, С. С.; Фрицюк, В. А.; Хлонь, О. М.; Зеленська, Л. М.; Кобюк, Ю. М.; Бобоев, Х. Б.; Холковська, І. Л.; Брославська, Г. М.; Городинський, С. І.; Черниш, Л. М.; Шепель, М. Є.; Melnyk, Yu. B.; Бутковська, Н.О.; Велігоря, В. В.; Тимченко, С. В.; Bobkova, L.; Гаврилова, Н. Б.; Богомол, Н. П.; Гош, В. Є.; Герасименко, Л. С.; Кобринець, О. С.; Гончарова, Ж. М.; Демеденко, І. В.; Денисенко, Л. М.; Дунаєва, О. В.; Zinchenko, S.; Зубкова, Л. Г.; Єхалов, В. В.; Седінкін, В. А.; Заїка, Є. В.; Кравченко, Г. Ю.; Stupak, Y.; Костяна, Т. О.; Ільченко, А. А.; Кайдалова, Л. Г.; Сабатовська, І. С.; Ус, М. І.; Альохіна, Н. В.; Калюжна, Т. Г.; Лютвієва, Я. П.; Кришовська, О. О.; Коваленко, О. П.; Камардаш, Н. В.; Киричок, В. А.; Ключка, С. І.; Коваль, А. С.; Колбіна, Т. В.; Лукашова, Л. В.; Колісніченко, Р. М.; Кудренко, Д. О.; Максимовська, Н. О.; Корсун, Ю. О.; Кравець, Р. А.; Михайлова, Л. З.; Кудрявцева, Т. О.; Кузнецов, О. А.; Кузнецова, В. М.; Шеверницька, Н. М.; Луценко, О. Л.; Кузьмік, В. Б.; Курінна, С. Д.; Малихіна, О. Є.; Хоменко, Л. О.; Лапшина, С. В.; Лисиця, Н. М.; Мітіна, С. В.; Pypenko, I. S.; Медвідь, М. М.; Бабічев, А. В.; Дем’янишин, В. М.; Павлов, Я. В.; Рибіна Н. В.; Опришко, В. І.; Мельник, Ю. Б.; Решетняк, І. О.; Московчук, О. С.; Мельник, С. В.; Митрофанова, Н. В.; Melnyk, Yu. B.; Нагаєв, В. М.; Нікітіна, О. О.; Опарін, О. А.; Опарін, А. Г.
2015-11-11Актуальні питання освіти і науки : зб. наук. ст., матеріали ІІІ міжнар. наук.- практ. конф., 10-11 листоп. 2015 р.Алєксєєва, Г. С.; Білик, О. М.; Бобиль, С. В.; Vasilieva, А.; Васильєва, О. В.; Воленко, В. Г.; Garnyk, L. P.; Mokh, J.; Yaghi, M.; Герасименко, Л. С.; Гетьман, І. А.; Говорун, А. В.; Шеверницька, Н. М.; Гречановська, О. В.; Даніліч-Скакун, А. А.; Дяченко, О. Ф.; Євтушенко, Є. Г.; Єфремова, А. Я.; Єхалов, В. В.; Седінкін, В. А.; Золотова, С. Г.; Морозова, І. А.; Кайдалова, Л. Г.; Конкіна, О. Ю.; Костюченко, О. В.; Костяна, Т. О.; Кудрявцева, Т.О.; Кушнир, Е. А.; Летік, І. В.; Маракушин, Д. І.; Васильєва, О. В.; Малихіна, О. Є.; Мамонова, Г. В.; Кучмійова, А. В.; Мельник, Ю. Б.; Прокопенко, Ю. О.; Стаднік, А. В.; Свячена, С. М.; Мисік, Л. П.; Нагорна, Д. М.; Курик, О. Г.; Яковенко, В. О.; Губар, О. С.; Нагорнюк, Л. С.; Олішевич, В. М.; Опрышко, В. И.; Носивец, Д. С.; Петренко, Т. В.; Підлубна, О. М.; Плачинда, Т. С.; Поліщук, В. М.; Польгун, К. В.; Правдивець, Н. О.; Птахіна, О. М.; Рибіна Н. В.; Кошіль, Н. Є.; Рібцун, Ю. В.; Рожнова, А. П.; Сапрунова, О. Г.; Сокол, О. М.; Зеленська, Г. М.; Ковальов, М. М; Соколова, Ю. С.; Темченко, О. В.; Тимченко, С. В.; Тураєва, І. В.; Шевченко, Н. М.; Хвисюк, О. М.; Марченко, В. Г.; Жеребкін, В. В.; Бортний, М. О.; Яловчук, О. В.; Кудрявцева, Т. О.; Лапіна, А. М.; Хомченко, Е. В.; Дроздова, О. В.; Редько, О. Я.; Цар, І. О.; Царьова, Л. В.; Чабан, О. М.; Чернобай, Л. В.; Чернявська, Л. В.; Шандыба, Е. В.; Шаркова, С. Ф.; Швед, В. В.; Ярмак, Т. В.; Melnyk, Yu. B.; Stadnik, A. V.
2019-06-30Актуальні проблеми освітнього, публічного та соціального менеджментуХриков, Є. М.; Кравченко, О. І.; Сич, Т. В.; Птахіна, О. М.; Саєнко, О. О.; Розсказов, А. Г.; Іванов, Є. В.; Паславська, І. С.; Циган, Н. В.; Hrikov, Ye. M.; Kravchenko, O. I.; Sich, T. V.; Ptahina, O. M.; Sayenko, O. O.; Rozskazov, A. G.; Ivanov, Ye. V.; Paslavska, I. S.; Cigan, N. V.
2018-11-30Взаємозв’язок між показниками вимог освітнього середовища та вигоряння у студентівГречененко, А. В.
2019-09-30Вибір тактики лікування хворих на міастенію різного віку в залежності від показників імунорезистентностіБойко, В. В.; Клімова, О. М.; Лавінська, О. В.; Дроздова, Л. А.; Мінухін, Д. В.; Євтушенко, Д. О.
2019-11-30Види позааудиторної роботи у ЗВО для підготовки фахівців з активного туризмуОлексин, М. П.
2020-03-30Визначення антимікробних властивостей місцевого комбінованого лікарського засобу на основі екстракту горіха волоськогоДовга, I. М.; Мінухін, В. В.; Іваннік, В. Ю.; Мінухін, Д. В.; Євтушенко, Д. О.
2019-11-30Виконавська майстерність майбутніх учителів музичного мистецтваКовальова-Гончарюк, Л. О.