Please use this identifier to cite or link to this item: http://ekrpoch.culturehealth.org/jspui/handle/lib/101
Title: Концептуальні засади формування культури здоров’я особистості молодшого школяра
Authors: Мельник, Ю. Б.
Melnyk, Yu. B.
Keywords: феномен “культура здоров’я”
педагогічна технологія
соціально-педагогічна система формування культури здоров’я
організаційно-управлінська технології формування культури здоров’я
Issue Date: 10-Aug-2012
Publisher: ХОГОКЗ / KRPOCH Publishing
Citation: Мельник Ю. Б. Концептуальні засади формування культури здоров’я особистості молодшого школяра : монографія / Ю. Б. Мельник. – Х. : ХОГОКЗ, 2012. – 244 с. doi:10.26697/9789669726001.2012
Abstract: У монографії здійснено аналіз феномену “культура здоров’я” на підґрунті сучасних теоретико-методологічних підходів. Висвітлено собливості формування культури здоров’я у дітей молодшого шкільного віку. Обґрунтовано соціально-педагогічну систему формування культури здоров’я молодших школярів. Розкрито зміст технологічного забезпечення формування культури здоров’я в учнів початкової школи. Значну увагу приділено методичному аспекту, розроблено комплекс діагностичних методик вивчення культури здоров’я молодших школярів і математичної обробки показників. Для педагогічних працівників середніх і вищих навчальних акладів, науковців, фахівців у галузі культури здоров’я.
URI: http://ekrpoch.culturehealth.org/jspui/handle/lib/101
ISBN: 978-966-97260-0-1; DOI: https://doi.org/10.26697/9789669726001.2012
Other Identifiers: doi: 10.26697/9789669726001.2012
Appears in Collections:Monographs

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konceptual.pdf1.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.