Please use this identifier to cite or link to this item: http://ekrpoch.culturehealth.org/jspui/handle/lib/108
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorМельник, Ю. Б.uk_UA
dc.contributor.authorMelnyk, Yu. B.en
dc.date.accessioned2020-09-02T19:20:32Z-
dc.date.available2020-09-02T19:20:32Z-
dc.date.issued2010-09-20-
dc.identifier.citationМельник Ю. Б. Соціально-педагогічні засади формування культури здоров’я в учнів початкової школи : дисертація на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 „Соціальна педагогіка” / Ю. Б. Мельник. – Луганськ, 2010. – 346 сuk_UA
dc.identifier.urihttp://ekrpoch.culturehealth.org/jspui/handle/lib/108-
dc.description.abstractДисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2010. Дисертацію присвячено проблемі формування культури здоров’я особистості молодшого школяра в соціокультурному процесі. На підґрунті сучасних теоретико-методологічних підходів висвітлено стан розробленості проблеми, уточнено зміст провідних дефініцій, розроблено та науково обґрунтовано модель культури здоров’я особистості учня, яку представлено структурними та функціональними компонентами, системою критеріїв і показників. Вивчено особливості формування культури здоров’я в учнів початкових класів, а також схарактеризовано рівні сформованості культури здоров’я дітей молодшого шкільного віку. Теоретично обґрунтовано та практично досліджено соціально-педагогічні засади формування культури здоров’я в учнів початкової школи. Експериментально перевірено ефективність упровадження розробленої соціально-педагогічної технології формування культури здоров’я в школі та різних стратегій її реалізації в соціально-педагогічній діяльності початкової ланки освітиuk_UA
dc.subjectкультура здоров’яuk_UA
dc.subjectкультура здоров’я особистостіuk_UA
dc.subjectздоров’яформувальна поведінкаuk_UA
dc.subjectсоціально-педагогічна технологіяuk_UA
dc.subjectсоціально-педагогічна системаuk_UA
dc.subjectсоціально-педагогічні засадиuk_UA
dc.subjectшколяріuk_UA
dc.subjectучніuk_UA
dc.subjectculture of healthen
dc.subjecthealth cultureen
dc.subjectindividual health cultureen
dc.titleСоціально-педагогічні засади формування культури здоров’я в учнів початкової школи. – Рукопис.uk_UA
dc.typeBookuk_UA
Appears in Collections:Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Melnyk.Yu.B.2.pdf557.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.