Please use this identifier to cite or link to this item: http://ekrpoch.culturehealth.org/jspui/handle/lib/169
Title: Обґрунтування поняття “цифровий актив”: економіко-правовий аспект
Authors: Кудь, А. А.
Kud, A. A.
Keywords: цифровий актив
розподілений реєстр
унікальний ідентифікатор
економічний
ціннісний
правовий
інформаційний ресурс
Issue Date: 30-Sep-2019
Publisher: ХОГОКЗ / KRPOCH Publishing
Citation: Kud, A. A. (2019). Obgruntuvannia poniattia “tsyfrovyi aktyv”: ekonomiko-pravovyi aspekt [Substantiation of the Term “Digital Asset”: Economic and Legal Aspects]. International Journal of Education and Science, 2(3), 29–41. doi:10.26697/ijes.2019.3.3 [in Ukrainian]
Series/Report no.: International Journal of Education аnd Science, 2(3)
Abstract: Вступ та мета дослідження: Розвиток цифрової економіки зумовив появу нових понять. Дослідження присвячено введенню в науковий обіг поняття “цифровий актив”. Проаналізовано наукові публікації та дослідження з питання тлумачення поняття “цифровий актив”, розглянуто різні сфери його використання. Встановлено, що на сьогодні не існує чіткого визначення та розуміння поняття цифрового активу. Мета дослідження: на підставі етимологічного аналізу обґрунтувати сутність поняття “цифровий актив” в економіко-правовому аспекті. Матеріали і Методи: Для обґрунтування сутності поняття “цифровий актив” в економіко-правовому аспекті було використано комплекс теоретичних методів дослідження: дедукції та індукції, аналізу та синтезу, порівняння, узагальнення, систематизації та інтерпретації результатів. Результати: У дослідженні уточнено поняття цифрового активу в економіко-правовому аспекті. Цифровий актив – інформаційний ресурс, похідний від права на цінність і такий, що обертається у розподіленому реєстрі у вигляді унікального ідентифікатора. Детально розглянуто складові уточненого поняття в економіко-правовому аспекті, виявлено взаємозв’язок і взаємозалежність між ними. Висновки: Досліджено сутність поняття “цифровий актив” на підставі етимологічного аналізу. Використання комплексу теоретичних методів дослідження дозволило визначити сутнісно-смислові особливості досліджуваного феномена, що характеризуються чотирма складовими: економічною, правовою, інформаційною, ціннісною. Це дало можливість обґрунтувати сутність поняття “цифровий актив” в економіко-правовому аспекті, виокремити особливості використання цього поняття, а також уточнити взаємозв’язок між його складовими. Подальші дослідження будуть спрямовані на визначення ознак цього феномена, сфер і рівнів застосування, а також методичного інструментарію.
URI: http://ekrpoch.culturehealth.org/jspui/handle/lib/169
ISSN: Print ISSN: 2618-0553; Online ISSN: 2618-0561
Other Identifiers: DOI: http://dx.doi.org/10.26697/ijes.2019.3.3
Appears in Collections:Vol. 2, No. 3, 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ijes.2019.3.3.pdf981.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.