Please use this identifier to cite or link to this item: http://ekrpoch.culturehealth.org/jspui/handle/lib/170
Title: Вибір тактики лікування хворих на міастенію різного віку в залежності від показників імунорезистентності
Authors: Бойко, В. В.
Клімова, О. М.
Лавінська, О. В.
Дроздова, Л. А.
Мінухін, Д. В.
Євтушенко, Д. О.
Keywords: міастенія
автоантитіла
ікотиновий ацетилхоліновий рецептор
кластери диференціювання
цитокіни
Issue Date: 30-Sep-2019
Publisher: International Journal of Education and Science
Citation: Boyko, V. V., Klimova, O. M., Lavinskaya, O. V., Drozdova, L. A., Minukhin, D. V., & Yevtushenko, D. O. (2019). Vybir taktyky likuvannia khvorykh na miasteniiu riznoho viku v zalezhnosti vid pokaznykiv imunorezystentnosti [The Choice of Treatment in Various Ages Patients with Myasthenia Against to Immuneresistance Parameters]. International Journal of Education and Science, 2(3), 43–52. doi:10.26697/ijes.2019.3.4 [in Ukrainian]
Series/Report no.: Volume 2;№ 3 (2019)
Abstract: Вступ та мета дослідження: Міастенія – захворювання, характеризується патологічною м’язовою слабкістю і підвищеною стомлюваністю різних груп м’язів і прогресуючим типом перебігу. Мета дослідження: з’ясувати діагностичної значущості вмісту прозапальних цитокінів, репертуару автоантитіл і характеру експресії кластерів диференціювання CD при різних клінічних фенотипах міастенії для вибору тактики лікування. Матеріали і Методи: Досліджено патогенетичну роль антитіл до нікотинових ацетилхолінових рецепторів (нАХР) та специфічних антинуклеарних антитіл (ANA) до певних ядерних структур, експресію кластерів диференціювання клітин і концентрацію цитокінів в механізмах формування різних фенотипів автоімунної міастенії. Результати: Максимальний рівень антитіл до a1-субодиниці нАХР виявлено у пацієнтів з гіперплазією тимусу (МГ). При міастенії на тлі тимом (МТ) виявлено наявність нових молекулярних мішеней автоімунної агресії антитіл (ANA) до структур, які беруть участь в мітотичному поділі клітин: до центромер, до центромерного білку F, центросомного білку ахроматинового веретена NuMa. У пацієнтів з міастенією без ураження тимусу (М) виявлено зниження субпопуляції клітин СD4+СD28+, що, вочевидь, перешкоджає костимулючому сигналінгу відносно інших клітин та індукує взаємодію між Т- і В-клітинами при розвитку автоімунної відповіді до багатьох тимусзалежних антигенів. В групі МГ виявили багаторазове зниження субпопуляції регуляторних Т-лімфоцитів СD4+СD25+, які здатні пригнічувати розвиток автоімунних процесів. Висновки: Вибір тактики лікування хворих при різних клінічних фенотипах міастенії повинен проводитись з урахуванням спрямованості зміни показників імунорезистентності – наявності специфічних ААТ, коливань цитокінового профілю та зміни експресії клітинних рецепторів та залежно від віку пацієнтів
URI: http://ekrpoch.culturehealth.org/jspui/handle/lib/170
Appears in Collections:Vol. 2, No. 3, 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ijes.2019.3.4.pdf1.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.