Please use this identifier to cite or link to this item: http://ekrpoch.culturehealth.org/jspui/handle/lib/173
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorФедик, А. О-
dc.date.accessioned2020-09-12T17:00:31Z-
dc.date.available2020-09-12T17:00:31Z-
dc.date.issued2020-03-30-
dc.identifierDOI: http://dx.doi.org/10.26697/ijes.2020.1.2-
dc.identifier.citationFedyk, A. O. (2020). Psykholohichni mekhanizmy navchannia, shcho spryiaiut rozvytku profesiinoho myslennia [Psychological Learning Mechanisms that Promote the Professional Thinking Development]. International Journal of Education and Science, 3(1), 18–28. doi:10.26697/ijes.2020.1.2 [in Ukrainian]uk_UA
dc.identifier.issnPrint ISSN: 2618-0553; Online ISSN: 2618-0561-
dc.identifier.otherDOI: http://dx.doi.org/10.26697/ijes.2020.1.2-
dc.identifier.urihttp://ekrpoch.culturehealth.org/jspui/handle/lib/173-
dc.description.abstractВступ та Мета дослідження: В умовах освітніх євроінтеграційних процесів в Україні досить актуальною залишається проблема підготовки професійно-компетентного сучасного фахівця. Особистісно-орієнтований підхід є пріоритетним напрямом підготовки висококваліфікованих кадрів. Запорукою успіху майбутніх професіоналів є належний рівень професійного мислення, спроможного задовольняти вимоги сучасних потреб суспільства. Задля розуміння особливостей розвитку професійного мислення майбутніх фахівців в умовах закладу вищої освіти необхідно проаналізувати поняття “психологічний механізм”. Проблема дослідження психологічних механізмів є однією з найактуальніших у педагогічній психології, оскільки вони є ключовими компонентами суб’єкт-суб’єктної взаємодії в системі “викладач ↔ суб’єкт навчання”. Мета дослідження: на засадах вивчення сутності поняття “психологічні механізми” здійснити аналіз функціонування цих механізмів в системі “викладач ↔ суб’єкт навчання” в умовах закладу вищої освіти; дослідити особливості застосування психологічних механізмів навчання задля розвитку професійного мислення майбутніх фахівців. Матеріали і Методи: У дослідженні використані теоретичні методи: загальнонаукові (системний аналіз, синтез, порівняння, систематизація, моделювання, узагальнення науково-теоретичних даних) та спеціальні (логіко-семантичний та інші). Результати: Встановлено, що усі компоненти системи навчання необхідно розглядати в межах діяльнісного підходу. Ця взаємодія розглядається також як система з можливостями управління її складовими через засоби мовлення та поведінки. Саме у процесі відтворення об’єктивної реальності досягається розвиток мислення, який є вищим психологічним етапом пізнання. Висновки: Професійна підготовка щодо розвитку мислення майбутніх фахівців складається з таких її складових: навчальна діяльність; учбова діяльність, що перебуває у постійній взаємодії. Встановлено, що система управління навчальною діяльністю (за Машбицем) має розвивальний характер в умовах закладу вищої освіти та сприяє розвитку професійного мислення фахівця під час використання психологічних механізмів навчання: 1) механізм зворотного зв’язку; 2) механізм довизначення учбової задачі; 3) механізм динамічного розподілу функцій управління між викладачем і суб’єктом навчання.uk_UA
dc.publisherХОГОКЗ / KRPOCH Publishinguk_UA
dc.relation.ispartofseriesInternational Journal of Education аnd Science, 3(1)-
dc.subjectпсихологічний механізмuk_UA
dc.subjectучбова задача,uk_UA
dc.subjectнавчальна діяльністьuk_UA
dc.subjectрозвиток професійного мисленняuk_UA
dc.subjectмайбутні фахівціuk_UA
dc.titleПсихологічні механізми навчання, що сприяють розвитку професійного мисленняuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Vol. 3, No. 1, 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ijes.2020.1.2.pdf1.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.