Please use this identifier to cite or link to this item: http://ekrpoch.culturehealth.org/jspui/handle/lib/175
Title: Визначення антимікробних властивостей місцевого комбінованого лікарського засобу на основі екстракту горіха волоського
Authors: Довга, I. М.
Мінухін, В. В.
Іваннік, В. Ю.
Мінухін, Д. В.
Євтушенко, Д. О.
Keywords: місцевий комбінований лікарський засіб
місцевий комбінований лікарський засіб
антимікробні властивості
Issue Date: 30-Mar-2020
Publisher: International Journal of Education and Science
Citation: Dovga, I. M., Minukhin, V. V., Ivannik, V. Yu., Minukhin, D. V., & Yevtushenko, D. O. (2020). Vyznachennia antymikrobnykh vlastyvostei mistsevoho kombinovanoho likarskoho zasobu na osnovi ekstraktu horikha voloskoho [Determination of Antimicrobial Properties of Local Combination Drug Based on Walnut Extract]. International Journal of Education and Science, 3(1), 42–48. doi:10.26697/ijes.2020.1.4 [in Ukrainian]
Series/Report no.: Volume 3, № 1 (2020);
Abstract: Вступ та Мета дослідження: Лікарські засоби протимікробної місцевої дії займають одне з важливих місць у лікуванні ран, що супроводжуються інфекцією шкіри і м’яких тканин. При виборі антисептика для лікування ран і ранових інфекцій перевага надається субстанції з універсальним, широким або помірним спектром дії, активної проти змішаної мікрофлори. Мета дослідження: дослідити протимікробні властивості комбінованої мазі з різною концентрацією екстракту горіха волоського вуглекислотного (ЕГВВ) та визначити оптимальну концентрацію дослідного екстракту в складі мазі. Матеріали і Методи: Визначення протимікробних властивостей мазі на основі ЕГВВ здійснювали за методом дифузії в агаровий гель у модифікації “колодязів”. Протимікробну активність зразків мазі вивчали відносно 8 музейних тест-штамів мікроорганізмів. Штами мікроорганізмів, які використовували у дослідах, були одержані з Музею мікроорганізмів ДУ “ІМІ ім. І. І. Мечникова НАМНУ”. При проведені досліджень використовували однодобові культури мікроорганізмів, які вирощували на відповідних поживних середовищах – агар Мюллера-Хінтона для бактерій і агар Сабуро для грибів Candida albicans. Результати: Аналіз результатів впливу концентрації ЕГВВ від 1% до 5% у складі мазі на протимікробну активність розроблених композицій щодо музейних штамів S. aureus ATCC 25923 і P. vulgaris АТСС 4636 показав, що концентрація 1% ЕГВВ у складі мазі є недостатньою для прояву протимікробної дії мазі. Збільшення концентрації дослідного екстракту від 1% до 3% призводить до значного збільшення антибактеріальної активності мазі, подальше підвищення концентрації ЕГВВ до 5% до збільшення рівня її активності не призводить, тому введення до складу мазі ЕГВВ більш 3% є недоцільним. Аналогічну тенденцію впливу концентрації дослідного екстракту у складі мазі на протимікробну активність композицій спостерігали й у відношенні решти тест-культур. Висновки: На основі отриманих результатів вивчення впливу концентрації ЕГВВ у складі мазі на протимікробну активність розроблених композицій встановлено його оптимальну концентрацію 3% щодо музейних штамів.
URI: http://ekrpoch.culturehealth.org/jspui/handle/lib/175
Appears in Collections:Vol. 3, No. 1, 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ijes.2020.1.4.pdf984.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.