Please use this identifier to cite or link to this item: http://ekrpoch.culturehealth.org/jspui/handle/lib/330
Title: Навчальний текст – основа формування комунікативної компетенції майбутніх фахівців у галузі навчання іноземних мов
Authors: Швець, Т. А.
Швець, Н. В.
Швець, О. В.
Issue Date: 30-Jun-2020
Publisher: ХОГОКЗ / KRPOCH Publishing
Citation: Швець, Т. А., Швець, Н. В., Швець, О. В. (2020). Навчальний текст – основа формування комунікативної компетенції майбутніх фахівців у галузі навчання іноземних мов. International Journal of Education and Science, 3(2), 32. doi:10.26697/ijes.2020.2.19
Series/Report no.: International Journal of Education аnd Science, 3(2)
Abstract: Опрацьовуючи тексти і приймаючи позицію читача / слухача або мовця, студенти рухаються від адекватного сприйняття авторського тексту до власного відображеного його образу. Результатом такої роботи є створення власних текстів із опорою на вихідний навчальний зразок. При цьому студенти здійснюють поступовий перехід від мовленнєвої репродукції на базі тексту до власне продукування іншомовного мовлення, що уможливлює досягнення головної мети навчання – формування їх комунікативної компетенції.
URI: http://ekrpoch.culturehealth.org/jspui/handle/lib/330
ISSN: Print ISSN: 2618-0553; Online ISSN: 2618-0561
Other Identifiers: DOI: 10.26697/ijes.2020.2.19
Appears in Collections:Vol. 3, No. 2, 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ijes.2020.2.19.pdf922.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.