Please use this identifier to cite or link to this item: http://ekrpoch.culturehealth.org/jspui/handle/lib/393
Title: Феномен віртуальних активів: економіко-правовий аспект
Authors: Кудь, А. А.
Kud, A. A.
Keywords: віртуальний актив
цифровий актив
криптоактив
ідентифікатор
токенізований актив
технологія
розподілений реєстр
Issue Date: 30-Sep-2020
Publisher: ХОГОКЗ / KRPOCH Publishing
Citation: Кудь, А. А. (2020). Феномен віртуальних активів: економіко-правовий аспект. International Journal of Education and Science, 3(3), 30-42. doi:10.26697/ijes.2020.3.3
Series/Report no.: International Journal of Education аnd Science, 3(3)
Abstract: Вступ та Мета дослідження: Сучасні умови проривних цифрових технологій продовжують породжувати нові явища та феномени. Одними з них стали віртуальні активи в усьому різноманітті своїх видів, середовищ існування тощо. Встановлено, що на сьогодні не існує чіткого розуміння віртуальних активів та усталеної класифікації, а термінологічний апарат потребує уточнень в економіко-правовому аспекті. Мета дослідження: на підґрунті вивчення основних тенденцій цифровізації економічної галузі та становлення сучасного термінологічного апарату охарактеризувати феномен віртуальних активів у економіко-правовому аспекті. Матеріали і Методи: Для дослідження феномену віртуальних активів у економіко-правовому аспекті використано комплекс теоретичних методів: аналізу та синтезу, порівняння, узагальнення, систематизації та інтерпретації результатів. Результати: Вивчення основних тенденцій цифровізації економічної галузі дозволило виокремити ключові ознаки віртуального активу; класифікувати суб’єктів системи обліку цифрових даних на базі технології розподіленого реєстру в сфері застосування віртуальних активів, а також обґрунтувати взаємозв’язок та взаємодію між цими суб’єктами (“постачальники послуг” – “споживачі послуг”). На підґрунті визначення критерію “похідність від первинного активу” та з урахуванням об’єктивних властивостей кожного виду віртуального активу й способів їх застосування нами запропонована така класифікація віртуальних активів розподіленого реєстру: токенізований актив і криптоактив. Запропонований сучасний термінологічний апарат сфери застосування віртуальних активів містить такі терміни та їх визначення: система обліку цифрових даних на базі технології розподіленого реєстру, розподілений реєстр, токен розподіленого реєстру, ідентифікатор, токенізований актив, цифровий актив, первинний актив, криптоактив, користувач системи обліку цифрових даних на базі технології розподіленого реєстру, постачальник послуг, споживач послуг. Висновки: Використання різноманітних методів дослідження дозволили виокремити ключові ознаки віртуального активу й здійснити класифікацію суб’єктів системи обліку цифрових даних на базі технології розподіленого реєстру та обґрунтувати взаємозв’язок і взаємодію між цими суб’єктами у сфері застосування віртуальних активів. Запропоновані класифікація віртуальних активів розподіленого реєстру та сучасний термінологічний апарат із характеристикою сутності основних понять проблеми дослідження.
URI: http://ekrpoch.culturehealth.org/jspui/handle/lib/393
ISSN: Print ISSN: 2618-0553; Online ISSN: 2618-0561
Other Identifiers: DOI: 10.26697/ijes.2020.3.4
Appears in Collections:Vol. 3, No. 3, 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ijes.2020.3.3.pdf1.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.