Please use this identifier to cite or link to this item: http://ekrpoch.culturehealth.org/jspui/handle/lib/393
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКудь, А. А.uk_UA
dc.contributor.authorKud, A. A.en
dc.date.accessioned2021-01-03T11:05:14Z-
dc.date.available2021-01-03T11:05:14Z-
dc.date.issued2020-09-30-
dc.identifierDOI: 10.26697/ijes.2020.3.4-
dc.identifier.citationКудь, А. А. (2020). Феномен віртуальних активів: економіко-правовий аспект. International Journal of Education and Science, 3(3), 30-42. doi:10.26697/ijes.2020.3.3-
dc.identifier.issnPrint ISSN: 2618-0553; Online ISSN: 2618-0561-
dc.identifier.otherDOI: 10.26697/ijes.2020.3.3-
dc.identifier.urihttp://ekrpoch.culturehealth.org/jspui/handle/lib/393-
dc.description.abstractВступ та Мета дослідження: Сучасні умови проривних цифрових технологій продовжують породжувати нові явища та феномени. Одними з них стали віртуальні активи в усьому різноманітті своїх видів, середовищ існування тощо. Встановлено, що на сьогодні не існує чіткого розуміння віртуальних активів та усталеної класифікації, а термінологічний апарат потребує уточнень в економіко-правовому аспекті. Мета дослідження: на підґрунті вивчення основних тенденцій цифровізації економічної галузі та становлення сучасного термінологічного апарату охарактеризувати феномен віртуальних активів у економіко-правовому аспекті. Матеріали і Методи: Для дослідження феномену віртуальних активів у економіко-правовому аспекті використано комплекс теоретичних методів: аналізу та синтезу, порівняння, узагальнення, систематизації та інтерпретації результатів. Результати: Вивчення основних тенденцій цифровізації економічної галузі дозволило виокремити ключові ознаки віртуального активу; класифікувати суб’єктів системи обліку цифрових даних на базі технології розподіленого реєстру в сфері застосування віртуальних активів, а також обґрунтувати взаємозв’язок та взаємодію між цими суб’єктами (“постачальники послуг” – “споживачі послуг”). На підґрунті визначення критерію “похідність від первинного активу” та з урахуванням об’єктивних властивостей кожного виду віртуального активу й способів їх застосування нами запропонована така класифікація віртуальних активів розподіленого реєстру: токенізований актив і криптоактив. Запропонований сучасний термінологічний апарат сфери застосування віртуальних активів містить такі терміни та їх визначення: система обліку цифрових даних на базі технології розподіленого реєстру, розподілений реєстр, токен розподіленого реєстру, ідентифікатор, токенізований актив, цифровий актив, первинний актив, криптоактив, користувач системи обліку цифрових даних на базі технології розподіленого реєстру, постачальник послуг, споживач послуг. Висновки: Використання різноманітних методів дослідження дозволили виокремити ключові ознаки віртуального активу й здійснити класифікацію суб’єктів системи обліку цифрових даних на базі технології розподіленого реєстру та обґрунтувати взаємозв’язок і взаємодію між цими суб’єктами у сфері застосування віртуальних активів. Запропоновані класифікація віртуальних активів розподіленого реєстру та сучасний термінологічний апарат із характеристикою сутності основних понять проблеми дослідження.uk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherХОГОКЗ / KRPOCH Publishinguk_UA
dc.relation.ispartofseriesInternational Journal of Education аnd Science, 3(3)-
dc.subjectвіртуальний активuk_UA
dc.subjectцифровий активuk_UA
dc.subjectкриптоактивuk_UA
dc.subjectідентифікаторuk_UA
dc.subjectтокенізований активuk_UA
dc.subjectтехнологіяuk_UA
dc.subjectрозподілений реєстрuk_UA
dc.titleФеномен віртуальних активів: економіко-правовий аспектuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Vol. 3, No. 3, 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ijes.2020.3.3.pdf1.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.