Please use this identifier to cite or link to this item: http://ekrpoch.culturehealth.org/jspui/handle/lib/399
Title: Педагогіка вищої школи: силабус
Authors: Мельник, Ю. Б.
Melnyk, Yu. B.
Keywords: освіта
педагогіка
педагогіка вищої школи
навчальна дисципліна
силабус
Syllabus
Issue Date: 25-Apr-2018
Publisher: ХОГОКЗ / KRPOCH Publishing
Citation: Мельник Ю. Б. Педагогіка вищої школи: силабус: навч.-метод. посіб. Харків: ХОГОКЗ. 2018. 27 с. doi:https://doi.org/10.26697/SRI.KRPOCH/Melnyk.Yu.2.2018
Abstract: Навчально-методичний посібник “Педагогіка вищої школи: силабус” розкриває основні положення вивчення навчальної дисципліни “Педагогіка вищої школи”. Посібник містить інформацію, яка дозволяє здобувачам ознайомитися з вимогами до вивчення цього курсу, метою та завданнями навчальної дисципліни, змістом і календарно-тематичним планом вивчення, переліком тем для самостійної роботи, політикою та критеріями оцінювання, літературними посиланнями. Посібник може використовуватись для підготовки магістрів, студентів первинної спеціалізації, слухачів післядипломної освіти, перепідготовки та підвищення кваліфікації в системі педагогічної освіти.
URI: http://ekrpoch.culturehealth.org/jspui/handle/lib/399
Other Identifiers: DOI: https://doi.org/10.26697/SRI.KRPOCH/Melnyk.Yu.2.2018
Appears in Collections:Educational Center

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pvsc.s1.pdf551.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.