Please use this identifier to cite or link to this item: http://ekrpoch.culturehealth.org/jspui/handle/lib/400
Title: Педагогічна майстерність: силабус
Authors: Мельник, Ю. Б.
Melnyk, Yu. B.
Keywords: освіта
педагогіка
педагогічна майстерність
навчальна дисципліна
силабус
Syllabus
Issue Date: 25-Apr-2018
Publisher: ХОГОКЗ / KRPOCH Publishing
Citation: Мельник Ю. Б. Педагогічна майстерність: силабус: навч.-метод. посіб. Харків: ХОГОКЗ. 2018. 26 с. doi:10.26697/SRI.KRPOCH/Melnyk.Yu.1.2018
Abstract: Навчально-методичний посібник “Педагогічна майстерність: силабус” розкриває основні положення вивчення навчальної дисципліни “Педагогічна майстерність”. Посібник містить інформацію, яка дозволяє здобувачам ознайомитися з вимогами до вивчення цього курсу, метою та завданнями навчальної дисципліни, змістом і календарно-тематичним планом вивчення, переліком тем для самостійної роботи, політикою та критеріями оцінювання, літературними посиланнями. Посібник може використовуватись для підготовки магістрів, студентів первинної спеціалізації, слухачів післядипломної освіти, перепідготовки та підвищення кваліфікації в системі педагогічної освіти.
URI: http://ekrpoch.culturehealth.org/jspui/handle/lib/400
Other Identifiers: DOI: 10.26697/SRI.KRPOCH/Melnyk.Yu.1.2018
Appears in Collections:Educational Center

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pm.s.pdf540.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.