Please use this identifier to cite or link to this item: http://ekrpoch.culturehealth.org/jspui/handle/lib/411
Title: Ресурсне забезпечення соціальної роботи
Authors: Костіна, В. В.
Kostina, V. V.
Keywords: освіта
соціальна педагогіка
соціальна робота
соціальні інституції
навчальна дисципліна
Issue Date: 20-Aug-2020
Publisher: ХОГОКЗ / KRPOCH Publishing
Citation: Ресурсне забезпечення соціальної роботи: навч.-метод. посіб. Харків : ХОГОКЗ, 2020. 100 с. doi:10.26697/SRI.KRPOCH/Kostina.V.V.1.2020
Abstract: Навчально-методичний посібник “Ресурсне забезпечення соціальної роботи» містить п’ять розділів: у першому - надано інформацію про особливості вивчення навчальної дисципліни; у другому – перелік літератури для роботи за тематичними розділами лекцій; у третьому - матеріали для підготовки до семінарських занять; у четвертому - методичні рекомендації до виконання ІНДЗ; у п’ятому - рекомендації з виконання самостійної роботи та критерії її оцінювання. Посібник може використовуватись для підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності «Соціальна робота», слухачів післядипломної освіти, перепідготовки та підвищення кваліфікації соціальних працівників у системі педагогічної освіти.
URI: http://ekrpoch.culturehealth.org/jspui/handle/lib/411
Other Identifiers: DOI: https://doi.org/10.26697/SRI.KRPOCH/Kostina.V.V.1.2020
Appears in Collections:Social and Psychological Center

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rpsw.pdf4.92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.