Please use this identifier to cite or link to this item: http://ekrpoch.culturehealth.org/jspui/handle/lib/414
Title: Потенціал і розвиток автотранспортного підприємства
Authors: Криворучко, О. М.
Пипенко, І. С.
Pypenko, I. S.
Keywords: Менеджмент
Ресурси
Потенціал підприємства
Розвиток автотранспортного підприємства
Issue Date: 15-Mar-2016
Publisher: ХНАДУ
Citation: Криворучко О. М., Пипенко І. С. Потенціал і розвиток автотранспортного підприємства: навч. посібник / О. М. Криворучко, І. С. Пипенко. – Х. : ХНАДУ, 2015. – 196 с.
Abstract: Навчальна дисципліна «Потенціал і розвиток підприємства» належить до циклу вибіркових дисциплін професійно-орієнтованої підготовки бакалаврів з галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 030601 «Менеджмент». Посібник складено відповідно до робочої програми з дисципліни. Розглянуті теоретичні та методичні основи формування та оцінювання потенціалу автотранспортного підприємства, а також забезпечення його розвитку в процесі здійснення управлінської діяльності на підприємстві. Значну частину матеріалу наведено у вигляді схем та таблиць. Для більш глибокого усвідомлення теоретичних аспектів запропоновані запитання для самоконтролю та практичні завдання. Посібник призначено для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, а також менеджерів і економістів, що працюють в галузі автомобільного транспорту.
URI: http://ekrpoch.culturehealth.org/jspui/handle/lib/414
Appears in Collections:Kharkiv National Automobile and Highway University

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PRAP.pdf956.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.