Please use this identifier to cite or link to this item: http://ekrpoch.culturehealth.org/jspui/handle/lib/426
Title: Соціальне забезпечення незахищених верств населення
Authors: Костіна, В. В.
Kostina, V. V.
Keywords: освіта
соціальна педагогіка
соціальна робота
соціальні інституції
навчальна дисципліна
Issue Date: 20-Aug-2020
Publisher: ХОГОКЗ / KRPOCH Publishing
Citation: Соціальне забезпечення незахищених верств населення: навч.-метод. посіб. Харків : ХОГОКЗ, 2020. 88 с. DOI:10.26697/SRI.KRPOCH/Kostina.V.V.2.2020
Abstract: Навчально-методичний посібник “Соціальне забезпечення незахищених верств населення» містить п’ять розділів: у першому – надано інформацію про особливості вивчення навчальної дисципліни; у другому – перелік літератури для роботи за тематичними розділами лекцій; у третьому – матеріали для підготовки до семінарських занять; у четвертому – методичні рекомендації до виконання ІНДЗ; у п’ятому – рекомендації з виконання самостійної роботи та критерії її оцінювання. У додатках – інформація для організації роботи з використанням кейс-методу. Посібник може використовуватись для підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності «Соціальна робота», слухачів післядипломної освіти, перепідготовки та підвищення кваліфікації соціальних працівників у системі педагогічної освіти.
URI: http://ekrpoch.culturehealth.org/jspui/handle/lib/426
Other Identifiers: DOI: https://doi.org/10.26697/SRI.KRPOCH/Kostina.V.V.2.2020
Appears in Collections:Social and Psychological Center

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kostina.V.V.2.2020.pdf4.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.