Please use this identifier to cite or link to this item: http://ekrpoch.culturehealth.org/jspui/handle/lib/440
Title: Факторно-критеріальна модель оцінки життєздатності криптоактивів
Authors: Пипенко, І. С.
Мельник, Ю. Б.
Pypenko, I. S.
Melnyk, Yu. B.
Keywords: криптоактив
життєздатність
модель
фактори
критерії
показники
оцінка
cryptoasset
viability
model
factors
criteria
indices
assessment
Issue Date: 28-Jun-2021
Publisher: ХОГОКЗ / KRPOCH Publishing
Citation: Pypenko, I. S., & Melnyk, Yu. B. (2021). Faktorno-kryterialna model otsinky zhyttiezdatnosti kryptoaktyviv [Factor-Criterion Model of Cryptoassets Viability Assessment] [Preprint]. KRPOCH. https://doi.org/10.26697/Preprint.Pypenko.Melnyk.1.2021 [in Ukrainian]
Abstract: Вступ: Відсутність теоретично обґрунтованої системи факторів і критеріїв криптоактивів не дозволяє здійснити системну оцінку життєздатності ринків криптоактивів та розробити механізми їх ефективного управління. Мета дослідження: визначити систему факторів і критеріїв, а також показників криптоактивів, на основі яких розробити факторно-критеріальну модель оцінки життєздатності криптоактивів. Матеріали і Методи: Методологія дослідження базується на системному підході до визначення основних факторів, критеріїв і показників криптоактивів. Використано кваліметричний підхід для розробки факторно-критеріальної моделі оцінки життєздатності криптоактивів. Проведено анкетування 57 фахівців-експертів для визначення вагомості (значущості) факторів і критеріїв у розробленій моделі. Для оброблення даних моделі використовується кваліметричний інструментарій. Результати: Дослідження криптоактивів методами факторно-критеріального аналізу дозволило схарактеризувати систему з 7 факторів і 30 критеріїв, а також 60 показників. Ці фактори, критерії та показники покладено в основу розробленої моделі оцінки життєздатності криптоактивів. Застосування факторно-критеріальної моделі надає можливість порівняти всі компоненти системи критеріїв, навіть, якщо вони вимірюються в різних одиницях, й визначити загальний рівень життєздатності криптоактивів на основі інтегральної оцінки. Висновки: Факторно-критеріальна модель оцінки життєздатності криптоактивів є унікальним інструментом вимірювання рівня як кожної складової криптоактиву в цій моделі, так і в інтегрованій цілісності. Для оцінки та розуміння життєздатності криптоактиву слід вивчати не тільки показники окремих критеріїв, а й їх взаємовідношення та взаємодію. Координація комплексу вибірково залучених критеріїв забезпечуватиме отримання реального результату – підвищення рівня життєздатності криптоактиву. Ця модель може бути рекомендована для емітентів, інвесторів та користувачів криптоактивів.
URI: http://ekrpoch.culturehealth.org/jspui/handle/lib/440
Other Identifiers: https://doi.org/10.26697/Preprint.Pypenko.Melnyk.1.2021
Appears in Collections:Article

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Preprint.Pypenko.Melnyk.1.2021.pdf727.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.