International Scientific and Practical Conference “Psychological and Pedagogical Problems of Modern Specialist Formation” Collection home page

Logo
International Scientific and Practical Conference “Psychological and Pedagogical Problems of Modern Specialist Formation”/ міжнародна науково-практична конференція "Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця"

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2013-05-16Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця : зб. наук. ст., матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 трав. 2013 р.Колбіна, Т. В.; Аврамчук, О. Є.; Алексєєва, М. І.; Алексєєва, Т. В.; Безугла, І. В.; Бєлікова, В. В.; Бєсова, О. Г.; Большакова, А. М.; Бондар, О. Є.; Бурова, Н. С.; Вергунова, В. С.; Кернас, А. В.; Кирсанова, Я. А.; Кобринець, О. С.; Коваль, А. С.; Кондратець, І. В.; Коноплицька, О. В.; Копилова, С. В.; Крайненко, Е. В.; Сиренко, О. В.; Крицина, А. Д.; Крячуненко, Е. Л.; Луніна, М. Л.; Лыженкова, Р. С.; Павличенко, А. В.; Лютвієва, Я. П.; Максимова, І. О.; Малик, Л. Б.; Малинівська, Л. І.; Melnyk, Yu. B.; Мирошник, О. Г.; Бойчук, М. П.; Муляр, С. М.; Муранова, Н. П.; Муртазієв, Е. Г.; Нагаєв, В. М.; Намаканов, Б. А.; Нежута, А. В.; Олексенко, О. О.; Оліяр, М. П.; Осадча, О. В.; Павленко, Р. В.; Пальчик, Т. В.; Парафейник, Т. Г.; Петренко, В. О.; Полежаєва, О. В.; Полівко, Л. Ю.; Пономарева, Л. Ф.; Посудиевская, О. Р.; Почуева, В. В.; Melnyk, Yu. B.; Проценко, О. С.; Рібцун, Ю. В.; Савицька, Л. В.; Самохвалов, В. Г.; Чернобай, Л. В.; Маракушин, Д. І.; Васильєва, О. В.; Сарафанова, Т. В.; Sergeenko, O.; Сичова, Ю. В.; Кібенко, В. А.; Сітцева, М. В.; Скульська, Ю. О.; Стуліка, О. Б.; Суханова, А. Є.; Суханова, С. В.; Сучкова, З. М.; Мельник, Ю. Б.; Терлецька, Л. П.; Тимошенко, Ж. И.; Ткачова, Н. І.; Тюлькина, И. М.; Фляк, М.; Фрицюк, В. А.; Циганаш, А. В.; Tsypina, D.; Чернявська, Л. В.; Чижиченко, Н. М.; Шаронова, А. В.; Шкаберда, О. О.; Шлюбуль, Е. Ю.; Синельникова, Н. А.; Шовкопляс, О. М.; Щур, Н. М.; Воронова, Є. М.; Гіренко, С. П.; Гончарук, О. В.; Григоренко, О. С.; Давидова, Ж. В.; Діомідова, Н. Ю.; Дмитренко, Т. О.; Яресько, К. В.; Донченко, М. В.; Дробот, О. В.; Дубровская, О. В.; Ехалов, В. В.; Станин, Д. М.; Сединкин, В. А.; Євдокімова-Лисогор, Л. А.; Єрастова-Михалусь, І. Б.; Єфремова, А. Я.; Заика, Е. В.; Замай, Г. С.; Знанецький, В. Ю.; Зобова, З. В.; Іваніга, О. В.; Ігнатенко, Л. О.; Кайдалова, Л. Г.; Камишнікова, Я. С.
2014-06-12Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця : зб. наук. ст., матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 черв. 2014 р.Колбіна, Т. В.; Абасалієва, О. М.; Алексєєва, М. І.; Багаліка, Т. М.; Безугла, І. В.; Бондар, О. Є.; Борисенко, Д. В.; Борова, Т. А.; Бугайчук, К. Л.; Верховська, М. В.; Вільчинська, Т. В.; Вознюк, О. М.; Волошина, І. В.; Громова, Н. М.; Груша, Л. О.; Давидова, Ж. В.; Дмитренко, Т. О.; Лаврик, Т. В.; Дубовицкая, Т. Д.; Газизова, Р. Р.; Дубниченко, В. Ю.; Єрастова-Михалусь, І. Б.; Ерохов, Р. А.; Ковальчук, Д. В.; Євдокімова-Лисогор, Л. А.; Заваруева, И. И.; Заика, Е. В.; Zolotova, S. H.; Dyadechko, A. M.; Morozova, I. A.; Ирчишина, М. В.; Іваніга, О. В.; Кайдалова, Л. Г.; Калашник, Л. С.; Камишний, О. М.; Ключка, С. І.; Коваль, А. С.; Kondratska, L. A.; Копилова, С. В.; Костикова, О. В.; Костюченко, О. В.; Крайнова, Т. И.; Лаппо, В. В.; Ластовець, І. В.; Лукашова, Л. В.; Луніна, М. Л.; Лютвієва, Я. П.; Малинівська, Л. І.; Малихіна, О. Є.; Мельник, Ю. Б.; Митроченко, О. Е.; Нагаєв, В. М.; Абраменко, П. О.; Оксенюк, І. Л.; Oleksenko, O. O.; Осьмук, Н. Г.; Повстяна, Ю. С.; Радченко, М. А.; Погорєлова, Т. Ф.; Полежаєва, О. В.; Поліщук, В. М.; Пономарьова, Л. Ф.; Осадча, О. В.; Попович, Н. М.; Посудиевская, О. Р.; Поуль, В. С.; Птахіна, О. М.; Россова, М. М.; Савицька, Л. В.; Самохвалов, В. Г.; Булынина, О. Д.; Васильева, О. В.; Святенко, Т. П.; Сергієнко, О. В.; Скринник, І. О.; Станин, Д. М.; Ехалов, В. В.; Сединкин, В. А.; Стоєва, Т. В.; Кравченко, Л. Г.; Кривда, Г. Ф.; Лотиш, Н. Г.; Папінко, Р. М.; Тесля, Р. В.; Тинкалюк, О. В.; Торяник, Л. Б.; Федорук, Г. М.; Фрицюк, В. А.; Хачатрян, Є. Л.; Ципіна, Д. С.; Черниш, Л. М.; Шаповал, Н. В.; Заика, Е. В.; Швець, О. Г.; Шендерук, О. Б.; Штученко, І. Є.; Melnyk, Yu. B.
2017-06-08Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця : зб. наук. ст., матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 черв. 2017 р.Бугайчук, К. Л.; Гончарова, А. М.; Давиденко, Ю. Г.; Заїка, Є. В.; Ізотова, А. В.; Кайдалова, Л. Г.; Альохіна, Н. В.; Шварп, Н. В.; Клигуненко, О. М.; Муризіна, О. Ю.; Кондаурова, Г. Ю.; Мазніченко, М. А.; Костікова, О. В.; Крайнова, Т. И.; Кудрявцева, Т. О.; Новакова, В. C.; Богомол, Н. П.; Дерегуз, Л. В.; Мартинова, О. В.; Берестова, В. В.; Сухенко, О. В.; Малинівська, Л. І.; Матюшина, В. О.; Мельник, Ю. Б.; Народовская, О. Н.; Омельченко, Т. Г.; Orlov, N.; Парафейнік, Т. Г.; Перезва, О. В.; Мироненко, С. В.; Пипенко, І. С.; Поліщук, В. М.; Птахіна, О. М.; Радул, С. Г.; Кумпан, О. О.; Різник, О. І.; Пушина, О. С.; Свячена, Я. Ю.; Slivak, V.; Станин, Д. М.; Сединкин, В. А.; Ушакова, Ю. В.; Чернявська, О. О.; Бєлікова, Ю. А.; Бріцкан, Т. Г.; Melnyk, Yu. B.; Pypenko, I. S.
2018-05-19Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця : зб. наук. ст., матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 трав. 2018 р.Благун, С. С.; Стучинська, Н. В.; Мельник, Ю. Б.; Свячена, Я. Ю.; Опришко, В. І.; Носівець, Д. С.; Кайдалова, Л. Г.; Шаповалова, В. С.; Орлов, М. М.; Костюченко, О. В.; Поліщук, В. М.; Поліщук, С. А.; Бойко, В. В.; Серенко, А. А.; Краснояружський, А. Г.; Мінухін, Д. В.; Грома, В. Г.; Євтушенко, Д. О.; Мирошниченко, Д. А.; Лавриненко, А. С.; Мінухіна, Д. В; Бабаджан, В. Д.; Лазирський, В. О.; Syzyi, M.; Shevchenko, O.; Lykhman, V. M.; Shevchenko, V.; Kulyk, I.; Шевченко, О. М.; Поліков, Г. О.; Строчка, О. Б.; Еінер, К. М.; Єхалов, В. В.; Седінкін, В. А.; Халімончик, В. В.; Ляховець, О. О.; Чорновол, Г. В; Мєдвєдєва, Н. А.; Хмарська, А. С.; Свинаренко, Ю. В.; Малихіна, О. Є.; Булгакова, Д. О.; Доценко, О. М.; Птахіна, О. М.; Корнейко, Ю. М.; Галещук, О. В.; Бєлікова, О. В.; Бессонова, Н. М.; Тесаловська, О. Б.; Ісакова, О. Л.; Коваленко, Г. Г.; Подчерняєва, Н. Д.; Заїчко, А. С.; Ярмак, Т. В.; Крайнова, Т. І.; Крайнов, С. Г.; Саакян, Н. А.; Парафейнік, Т. Г.; Нестеренко, А. С.; Исаев, М. В.; Иванова, Ю. В.; Макаров, В. В.; Мельник, Д. Ю.; Rybina, N.; Koshil, N.; Hyryla, O.; Долінська, Л. В.; Ірійчук, К. А.; Приходько, Т. П.; Кириченко, Н. В.; Вітюк, В. В.; Зуйко, К. В.; Часнікова, О. В.; Гончарук, В. В.; Кулешова, В. В.; Коваленко, С. О.; Melnyk, Yu. B.; Греул, О. О.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 4 of 4