Please use this identifier to cite or link to this item: http://ekrpoch.culturehealth.org/jspui/handle/lib/172
Title: Формування творчої активності дітей старшого дошкільного віку в процесі інтеграції різних видів діяльності
Authors: Котелянець, Ю. С.
Keywords: творча активність
творчість
інтеграція
старший дошкільник
компоненти
Issue Date: 30-Mar-2020
Publisher: ХОГОКЗ / KRPOCH Publishing
Citation: Kotelianets, Yu. S. (2020). Formuvannia tvorchoi aktyvnosti ditei starshoho doshkilnoho viku v protsesi intehratsii riznykh vydiv diialnosti [Formation of Creative Activity of Preschool Children in the Process of Integration of Different Activities]. International Journal of Education and Science, 3(1), 8–16. doi:10.26697/ijes.2020.1.1 [in Ukrainian]
Series/Report no.: International Journal of Education аnd Science, 3(1)
Abstract: Вступ та Мета дослідження: Сучасний період кардинальних змін життя нашого суспільства вимагає від кожної людини прояву гнучкості, нешаблонного мислення, ініціативи, здатності продукувати нові ідеї, тобто реалізації творчого потенціалу своєї особистості. Вимоги, що пред’являються суспільством, педагогічною наукою, відносяться й до сучасної дошкільної освіти. Вони включають, перш за все, необхідність створення оптимальних умов для виховання активності творчої особистості, здібностей до повноцінної взаємодії з оточуючим середовищем у відповідності зі своїми віковими особливостями й можливостями. Мета дослідження: обґрунтувати необхідність формування творчої активності дітей старшого дошкільного віку в процесі інтеграції різних видів діяльності. Матеріали і Методи: Для досягнення мети в роботі використаний комплекс теоретичних методів дослідження: вивчення та історико-логічний аналіз психолого-педагогічної літератури, синтез, порівняння, узагальнення. Результати: У дослідженні обґрунтовано актуальність створення умов для формування творчої активності дітей дошкільного віку. Акцентовано увагу, що творча активність дітей старшого дошкільного віку є діяльний стан особистості, що характеризується прагненням до перетворення чого-небудь, створення особистісно значущого матеріального або духовного продукту. Значну увагу приділено з’ясуванню значення використання в освітньому процесі закладу дошкільної освіти інтеграції різних галузей знань. Висновки: Виділено компоненти творчої активності: мотиваційний, креативний, когнітивний, емоційний і вольовий. Встановлено, що організація процесу формування творчої активності неможлива без опори на різні види діяльності дітей дошкільного віку: розвиток зв’язного мовлення, словотворчість, образотворча та конструктивна діяльність тощо. Запропоновано ряд складових, які забезпечать ефективність організації освітнього процесу закладу дошкільної освіти з метою формування творчої активності дітей старшого дошкільного віку.
URI: http://ekrpoch.culturehealth.org/jspui/handle/lib/172
ISSN: Print ISSN: 2618-0553; Online ISSN: 2618-0561
Other Identifiers: DOI: http://dx.doi.org/10.26697/ijes.2020.1.1
Appears in Collections:Vol. 3, No. 1, 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ijes.2020.1.1.pdf1.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.